Tumblelog by Soup.io
 • recognition
 • stockholmsyndrome
 • high-functioning-sociopath
 • hejhejter
 • artemiddda
 • mari100
 • niezwyykla
 • zavas
 • jstrbl
 • sratatata
 • pompompom
 • gamesmix
 • friv10
 • bemylover
 • ilovejellybeans
 • nieniewesola
 • weercheer
 • skywriterr
 • veritas1
 • lubiejakpatrzysz
 • nienie
 • Kwiatu
 • dangerzone
 • VerdeLemon
 • lovcie
 • prettylitlleliar
 • mayrose
 • halucine
 • citiesofnight
 • sylviie
 • meeds
 • kovval
 • unhappys
 • electrovamp
 • blackandgold
 • sexcuseme
 • cheersbaby
 • parislife
 • goszka
 • dallypso
 • klichoska
 • wagabunda
 • kentoquer
 • asalluhi
 • La-Libellule
 • angmos
 • Kashmir86
 • jesiennymisiek
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

3136 ed8f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaprettyfoods prettyfoods
2310 d712 500
A gdybym był ojcem.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
1534 d9ee 500
Reposted fromoutline outline viaanastasie anastasie
1269 c9a2 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaanastasie anastasie

ufansius:

Finckenstein Palace in Kamieniec, Poland, burned by the Red Army as they advanced on Germany in 1945.

Po pierwsze: walczenie z własnymi ograniczeniami dodaje siły – nikt nie mówi, że wstawanie o 5. rano lub bieganie w deszczu jest proste i przyjemne, ale za każdym razem, kiedy przełamujemy własną niechęć, stajemy się silniejsi, a satysfakcja bywa potem ogromna. Po drugie: określając jasno własne wartości, podejmowanie decyzji staje się oczywiste, co przy niemal niekończącym się w dzisiejszych czasach zakresie możliwości jest dużym ułatwieniem – automatycznie wiesz, że dana decyzja jest słuszna, bo wypływa z Twoich zasad. 
Reposted fromlovvie lovvie vianothingforyou nothingforyou
1719 5cb2 500
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk

June 22 2017

1042 fa0a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapinkdress pinkdress
Kobiety po to mają nogi, by chodzić mężczyznom po głowach.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapozakontrola pozakontrola
1840 0d35
Reposted frommeem meem viazapachsiana zapachsiana
9290 973c
Reposted fromsosna sosna viaAmericanlover Americanlover
7965 2426
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaanisiowe aanisiowe
2473 9d75
Reposted fromkarahippie karahippie viaaanisiowe aanisiowe
0188 7bfc
7377 1b02
Reposted fromliczbapi liczbapi viagdziejestola gdziejestola
0155 79f3 500
universe expressing itself as a human
Reposted fromspiritual spiritual
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl