Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2014

3070 aae2
Reposted fromBrilliant Brilliant viatobecontinued tobecontinued
4225 4671

June 29 2014

6099 0fff 500
Reposted fromnepotism nepotism
6225 7a3e
Reposted bygoddzidallypsomsofalljakzwyklesilnieusmarkanacrazysquirrelsmartandelegantcitiesofnightzupsonladymartini
5791 ef8e
5790 6332 500
Reposted bymadllennnatalianasmoothhhhinyourheartladylenasm0k1nggnuanastasiebllondisomethingfromheartperfectoburghor
5361 a535
Reposted fromjustMeee justMeee viaoversensitive oversensitive
5800 142a
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse vianotthesame notthesame

June 28 2014

3143 7a12
Reposted bydallypsoanastasieilovejellybeansdesafiarTyMiJestes
3140 8069 500
Reposted bymorethanallbestmyprerogativenokturnaltararrabreatheslow123
3137 bb35 500
Reposted byelentarieMargotStiepanowiczanastasiemoonamiibllondiblubranoticemysoullechocolateczekajskadesafiarrozmarynburghorTyMiJestes
3135 d97f 500
Reposted byMatijaszekLa-Libelluledrivenjstrblkeep-goingunhappysdesafiartristesearchingpollyangmos
3131 d187 500
Alysia Montano (28 l.), czołowa lekkoatletka amerykańska wystartowała w biegu na 800 m. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że jest w ósmym miesiącu ciąży. Uzyskała czas 2:32:13, o 35 sekund słabszy od swojego rekordu życiowego. Amerykanka biegała przez całą ciążę, oczywiście w ciągłej konsultacji z lekarzem.
Reposted byLa-Libellule La-Libellule
2472 fb17 500
Kto dołączy? 
Reposted bydallypsoanastasieladymartinilovcieTyMiJestes
2160 c433
Motywacja na dziś! Powodzenia!!!
Reposted by9minutowaChlebekdangerzonecoolstorybro23crazysquirrelniewypowiedzeniagreyheartkatalamagoraca-czekoladaafterthatanastasiebllondiprecelkanosceteipsumunhappysjustafragmentofyousentymentalnanezavisanniktnigdybardziejnoticemysoulunfoldmeiamsmalllechocolatetulipanowaladymartinisuakobakamankaa
2156 178e
Reposted bydragujakzwyklesilnieusmarkanaLaCaseraanastasiebllondiprecelkablubralechocolate
6976 ff55
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaDOBRADUPA DOBRADUPA
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl